Izziņas sagatavošanai nepieciešamie dokumenti

IZZIŅAS PAR ESOŠO PROFESIONĀLO STATUSU UN REPUTĀCIJULatvijas Ārstu biedrība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEK) valstīs izsniedz izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju (Certificate of Current Professional status), ietverot visu nepieciešamo informāciju par pamatizglītību, specializāciju, reģistrāciju un labu reputāciju.
LĀB izsniedz arī atsevišķi izziņu par labu reputāciju (Certificate of Good standing) gadījumos, ja uzņēmējvalsts (ES, EEK vai ne-ES) pieprasa tikai informāciju par ārsta/zobārsta profesionālo reputāciju.

Izziņas sagatavošanai nepieciešamie dokumenti:

1) aizpildīta pieteikuma forma ;
2) pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
3) ārstniecības/ ārstniecības atbalsta personas  diploma kopija (jāuzrāda oriģināls);
4) pēcdiploma izglītību apliecinoša dokumenta/-u kopiju (jāuzrāda oriģināls);

   Nepieciešami dokumenti tikai par izglītību, kas iegūta pirms pirmā sertifikāta piešķiršanas  specialitātē.
5) ārstniecības personas sertifikāta/-u kopija (jāuzrāda oriģināls);
6) izziņas oriģināls no darba vietas par darbu specialitātē pēdējo 5 gadu laikā, ja kāds no izglītības dokumentiem iegūts pirms 2004. gada 1. maija;
7) izziņas kopija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par administratīviem un krimināliem pārkāpumiem (http://www.ic.iem.gov.lv) (jāuzrāda oriģināls);
8) vārda, uzvārda maiņas apliecinājuma kopija, ja kāds no dokumentiem izsniegts pirms vārda, uzvārda maiņas (jāuzrāda oriģināls).


LĀPPOS izziņas izsniedz latviešu valodā.
Dokumentus un pieteikuma formu var iesniegt darba dienās 9:00-16:00 Miera ielā 28-3, Rīgā (durvju kods 257), iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 371 29410147