Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Reitterapijas metode


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
 
Apmācīttiesīgās ārstniecības personas
(tiesības mācīt  reitterapijas metodi)
Olga Bērziņa 29.03.2025.