Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Ārsta palīgi


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš

Apmācīttiesīgi ambulatorā dienesta ārsta palīgi
Dace Veikina   22.08.2023.
Juris Raudovs        11.05.2023.
Sandra Akmane 11.11.2025.
 
Apmācīttiesīgi ārsta palīgi (tiesības mācīt primārās veselības aprūpi atbilstoši specialitātes kompetencei)  
Juris Raudovs 11.05.2023.
   
Apmācīttiesīgi  ārsta palīgi (tiesības mācīt neatliekamo medicīnu atbilstoši specialitātes kompetencei) 
Santa Rogača 18.12.2025.
Aivars Znutiņš 27.04.2022.
Juris Raudovs 23.11.2022.
Diāna Zaure 01.07.2022.
Aleksejs Safonovs 02.11.2022.
Leonīds Afremovičs 01.06.2022.
Māris Kozlovskis 05.11.2020.
Matīss Ernstons 01.07.2022.
Agnese Lielmane 15.03.2023.
Maija Zute 16.09.2021.
Vladimirs Bistrovs 16.09.2021.
Gaida Zariņa 06.02.2024.
Ervīns Šmatčenko 13.12.2024.
Edgars Kļaviņš 01.10.2020.
Zane Zuika - Miglāne 13.12.2024.
Raitis Suhins 17.12.2023.
Elvīra Kaļiņina 27.04.2022.
Agnese Serskiha 21.06.2024.
Sandra Aldere 05.12.2025.