Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Radiograferi


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
 
Apmācīttiesīgi radiograferi
Vineta Aumeistere 05.10.2022.
Ginta Lāce 05.10.2022.
Uldis Ozoliņš 05.10.2022.
Sandra Meškovska 05.10.2022.