Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Tehniskie ortopēdi


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
Apmācīttiesīgi tehniskie ortopēdi
Guntis Raipalis 07.12.2022. 
Ēriks Švēde 07.12.2022.
Kārlis Lācis 12.03.2026.
Anda Blūma 12.03.2026.