Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Mākslu terapeiti


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
 
    Apmācīttiesīgi mākslas terapeiti
Kristīne Vende - Kotova 15.03.2023.
Mirdza Liepiņa 25.05.2025.
Dace Visnola 19.05.2022.
Santa Grīnfelde  05.12.2025.