Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Fizioterapeiti


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
 
Apmācīttiesīgi fizioterapeiti
Evita Kuzņecova 25.04.2022.
Zita Kriškāne 13.06.2021.
Tatjana Anaņjeva 02.02.2022.
Egija Kovaļenko 14.06.2022.
Mareks Osovskis 02.02.2022.
Līga Barone 13.05.2023.
Sanita Slikšāne 06.10.2021. 
Artūrs Ivuškāns 10.06.2024.
Vadims Puharts 14.10.2025.
Diāna Silantjeva 12.06.2023.
Jurģis Eglītis 11.06.2024.
Didzis Rozenbergs 03.02.2023.
Ivars Porietis 12.05.2024.
Līga Barone 13.05.2023.
Dace Bērtule 17.03.2024.
Dace Stirāne 03.02.2024.
Marika Briede 21.05.2022.
Dace Driba 09.12.2020.
Solvita Ķerve 18.02.2025.
Daina Šmite  04.11.2020.
Olga Busele 03.02.2021.
Baiba Augule 09.03.2021.
Zita Kriškāne  13.06.2021.
Evita Kuzņecova 25.04.2022.
Tatjana Andrejeva 02.02.2022.
Egija Kovaļenko 14.06.2022.
Elīna Bergmane 29.11.2023.
Vilnis Ozoliņš 03.02.2021.
Kristīne Plūme 25.11.2024. 
Linda Onzule 05.11.2024.
Andrejs Korols 03.02.2024. 
Anita Getaute 03.02.2024. 
Anita Apine 11.02.2025.