Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Audiologopēdi


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
 
Andra Vabale 23.05.2022.
Ilze Vāciete 02.07.2022.
Laine Aigare 21.05.2022.
Kristīne Meilerte 21.05.2022.
Inga Rutmane - Lazda 23.05.2022.
Baiba Čodore 30.11.2023.
Ilze Klatenberga 23.05.2022.
Ilze Blūmentāle 23.05.2022.